PROMASPRAY®-C450

Resultatet av denna beräkning är baserad på den bästa kunskap och testresultat enl. EN 13381-4.